CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM TIẾN PHONG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM TIẾN PHONG

Địa chỉ:

Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

1. Nuôi cấy đông trùng hạ thảo;
2. Sản xuất và kinh doanh đông trùng hạ thảo dạng khô

Mã số:

GOODVN19022.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

04/04/2022 – 03/04/2025

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: