CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUẤN BÔNG (FSMS HACCP)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUẤN BÔNG

Địa chỉ:

Ấp Cầu 2, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018 & HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sơ chế, đóng gói, kinh doanh hạt điều nhân, hạt điều thô
(Food code: CIV, FI)

Mã số:

GOODVN19024.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

22/04/2024 – 22/04/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: