CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ PSA VINA

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ PSA VINA

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Thôn Xuân Lai, Xã Minh Châu, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Sản xuất: Xã Hồng Lạc, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & TCVN 8826:2011

Phạm vi:

Sản xuất phụ gia hóa học cho bê tông

Mã số:

GOODVN18923.QMS & GOODVN18923.HC5

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

15/05/2023 – 14/05/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: