CÔNG TY TNHH MTV ĐỊNH KHUÊ (ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH MTV ĐỊNH KHUÊ

Địa chỉ:

Tổ 5, Ấp 02, Xã Suối Dây, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh tinh bột sắn, bã mì

Mã số:

GOODVN18824.QMS & GOODVN18824.EMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

15/04/2024 – 15/04/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: