CÔNG TY TNHH MTV ĐỊNH KHUÊ (ISO 22000:2018 & HACCP CODEX 2020)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH MTV ĐỊNH KHUÊ

Địa chỉ:

Tổ 5, Ấp 02, Xã Suối Dây, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018 & HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh tinh bột sắn, bã mì
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN18824.FSMS & GOODVN18824.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

15/04/2024 – 15/04/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: