HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HÀ

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HÀ

Địa chỉ:

(Tờ 08, Thửa 536) Tổ 35, KP 4A, Phường Tân Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Kinh doanh thịt gia súc
(Food code: FII)

Mã số:

GOODVN18624.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

09/05/2024 – 09/05/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: