CÔNG TY TNHH IFOODS

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH IFOODS

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 235 Cao Đạt, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa điểm kinh doanh: The Sóng TSS-1.04, Số 28 Thi Sách, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Kinh doanh dịch vụ ăn uống
(Food code: E)

Mã số:

GOODVN1824.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

23/01/2024 – 22/01/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: