HỘ KINH DOANH HOA SEN PHAN THIẾT

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỘ KINH DOANH HOA SEN PHAN THIẾT

Địa chỉ:

Thôn Tiến Phú, Xã Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh gia vị (dạng lỏng, dạng sệt, dạng bột), sốt, nước chấm
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN18124.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

14/05/2024 – 14/05/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: