CÔNG TY TNHH DUY NGỌC BẮC NINH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH DUY NGỌC BẮC NINH

Địa chỉ:

Thôn Xuân Lai , Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 13485:2016

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh khẩu trang y tế

Mã số:

GOODVN17923.QMSM

Tình trạng: 

Chưa có hiệu lực

Hiệu lực: 

15/09/2023 – 14/09/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: