CÔNG TY TNHH CALAFOOD

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH CALAFOOD

Địa chỉ:

Số 387 Nguyễn Trãi, Thị trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018 & HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

1. Chế biến và đóng gói trái cây sấy dẻo (xoài sấy dẻo, xoài sấy muối ớt);
2. Kinh doanh trái cây tươi;
3. Đóng gói trái cây sấy
(Food code: CIV, FI)

Mã số:

GOODVN17424.FSMS & GOODVN17424.HACCP

Tình trạng: 

Chưa có hiệu lực

Hiệu lực: 

02/05/2024 – 02/05/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: