CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG FAMIFOOD

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG FAMIFOOD

Địa chỉ:

Số 33, Đường Thạnh Xuân 25, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

GMP Thực Phẩm

Phạm vi:

1. Phối trộn, đóng gói cháo ăn liền;
2. Sản xuất, kinh doanh yến hũ

Mã số:

GOODVN17123.GMP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

09/06/2023 – 08/06/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: