CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP B E E

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP B E E

Địa chỉ:

Thôn 9, Xã Ia Rvê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sản xuất thức ăn chăn nuôi
(Food code: D)

Mã số:

GOODVN17024.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

12/04/2024 – 12/04/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: