CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ TÂN ĐỨC VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ TÂN ĐỨC VIỆT NAM

Địa chỉ:

Khu nhà kho số 2 của Công ty Cổ phần thiết bị (trong khuôn viên của Công ty cổ phần thiết bị), Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

1. Sản xuất và kinh doanh hạt màu, bột màu cho ngành nhựa;
2. Kinh doanh phụ gia cho ngành nhựa

Mã số:

GOODVN16823.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

28/04/2023 – 27/04/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: