CƠ SỞ SẢN XUẤT LUẬT ĐÀN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CƠ SỞ SẢN XUẤT LUẬT ĐÀN

Địa chỉ:

Lô CN10- 01,02,03 Cụm Công Nghiệp Minh Khai mở rộng, Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh ly nhựa các loại sử dụng trong thực phẩm
(Food code: I)

Mã số:

GOODVN16624.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

24/04/2024 – 24/04/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: