CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒNG NGẠN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒNG NGẠN

Địa chỉ:

Điểm công nghiệp Phú Thịnh, Phường Phú Thịnh, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất, gia công các sản phẩm từ Kính

Mã số:

GOODVN16523.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

24/04/2023 – 23/04/2023

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: