CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN NAM

Địa chỉ:

Số 310 Lê Duẩn, Phường Bắc Sơn, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh: Khay nhựa, vỉ nhựa và hộp nhựa

Mã số:

GOODVN16324.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

28/03/2024 – 28/03/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: