CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH CÁP SAIGONTOURIST

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH CÁP SAIGONTOURIST

Địa chỉ:

31-33 Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất, lắp ráp và kinh doanh: Thiết bị truyền thanh không dây, thiết bị đầu cuối wifi, thiết bị đầu cuối thông tin di động

Mã số:

GOODVN16323.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

28/08/2023 – 27/08/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: