CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 67 phố Vũ Tông Phan, phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Nhà xưởng: Số 18 phố Nguyễn Du, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 13485:2016

Phạm vi:

ISO 9001:2015

  1. Thiết kế, sản xuất, cung ứng các loại giường y tế, nội thất y tế;
  2. Thiết kế, sản xuất và cung ứng thiết bị y tế bằng thép, inox, nhựa, nhôm;
  3.  Kinh doanh và cung ứng các nội thất văn phòng

ISO 13485:2016

  1. Thiết kế, sản xuất, cung ứng các loại giường y tế, nội thất y tế;
  2. Thiết kế, sản xuất và cung ứng thiết bị y tế bằng thép, inox, nhựa, nhôm

Mã số:

GOODVN16322.QMS & GOODVN16322.QMSM

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

11/03/2022 – 10/03/2025

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: