CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT ĐỒNG TÂM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT ĐỒNG TÂM

Địa chỉ:

18/60 Đường Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất, lắp đặt và kinh doanh cửa chống cháy, vách kính chống cháy

Mã số:

GOODVN16024.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

28/03/2024 – 28/03/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: