CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ KIM LOẠI TÂN VIỆT

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ KIM LOẠI TÂN VIỆT

Địa chỉ:

Lô 44E, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị Trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất vật liệu chứa đựng thực phẩm: Bao bì kim loại và muỗng nhựa
(Food code: I)

Mã số:

GOODVN15724.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

02/04/2024 – 02/04/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: