CÔNG TY TNHH HPT FOODS

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH HPT FOODS

Địa chỉ:

123/3, ĐX 13, Khu 7, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

GMP Thực Phẩm

Phạm vi:

1. Đóng gói trà, đông trùng hạ thảo sấy;
2. Chiết rót, đóng gói mật ong

Mã số:

GOODVN15723.GMP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

25/05/2023 – 24/05/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: