CÔNG TY CP ĐÔNG Á

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CP ĐÔNG Á

Địa chỉ:

Khu 9, Thị Trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 45001:2018

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm hóa chất cơ bản

Mã số:

GOODVN15624.OHS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

16/04/2024 – 16/04/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: