CÔNG TY TNHH METRO QUỐC TẾ

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH METRO QUỐC TẾ

Địa chỉ:

Thôn Đông Hào, Xã Quang Minh, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất máy lọc nước

Mã số:

GOODVN15423.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

25/05/2023 – 24/05/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: