CÔNG TY TNHH IN VÀ DỊCH VỤ – THƯƠNG MẠI QUANG TRUNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH IN VÀ DỊCH VỤ – THƯƠNG MẠI QUANG TRUNG

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 47 BT2 KĐT Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Sản xuất 1: Cụm Công nghiệp Cầu Giát, Phường Hòa Mạc, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
Sản xuất 2: Số 390A, Tổ 2 khu phố Ba Đình, Phường Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 13485:2016

Phạm vi:

ISO 9001:2015

Sản xuất 1:
1. Sản xuất khẩu trang y tế và đồ bảo hộ dùng trong y tế;
2. Sản xuất sản phẩm vải không dệt dùng trong sản xuất khẩu trang y tế
Sản xuất 2:
Sản xuất khăn ướt

ISO 13485:2016

Sản xuất khẩu trang y tế và bộ đồ bảo hộ dùng trong y tế

Mã số:

GOODVN15123.QMS & GOODVN15123.QMSM

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

20/04/2023 – 19/04/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: