CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE

Địa chỉ:

GD3-1 GD3-2 Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 13485:2016

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh: Khẩu trang y tế, các loại nước muối, nước xịt mũi và cồn sử dụng trong y tế

Mã số:

GOODVN15023.QMSM

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

10/04/2023 – 09/04/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: