HỘ KINH DOANH VÂN NGỌC LSM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỘ KINH DOANH VÂN NGỌC LSM

Địa chỉ:

Số 12, Ngõ 232 Phố Trần Điền, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

GMP Thực Phẩm

Phạm vi:

1. Sản xuất đồ uống từ trà;
2. Sản xuất trân châu

Mã số:

GOODVN14823.GMP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

07/04/2023 – 06/04/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: