CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUẠT CÔNG NGHIỆP TH VINASUN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUẠT CÔNG NGHIỆP TH VINASUN

Địa chỉ:

Khu công nghiệp Bình Xuyên, Thị Trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

Phạm vi:

Sản xuất quạt công nghiệp và hệ thống lọc bụi

Mã số:

GOODVN14723.EMS & GOODVN14723.OHS

Tình trạng: 

Không còn hiệu lực/ Đã hủy

Hiệu lực: 

27/04/2023 – 26/04/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: