CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRỨNG GIA CẦM T-FOOD

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRỨNG GIA CẦM T-FOOD

Địa chỉ:

Số 45/16 Đường Xuyên Á, Tổ 16, Khu phố Tân Hòa, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Kinh doanh trứng gia cầm
(Food code: FII)

Mã số:

GOODVN14424.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

31/05/2024 – 31/05/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: