CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TRƯỜNG GIANG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TRƯỜNG GIANG

Địa chỉ:

Thôn Bắc (tại nhà ông Võ Xuân Hậu), Xã Lưu Kiếm, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sơ chế, chế biến nông sản thô: quế, hồi, tiêu, điều, cà phê
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN14024.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

03/04/2024 – 03/04/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: