CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ SẠCH LÀO CAI

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ SẠCH LÀO CAI

Địa chỉ:

Số nhà 010, Đường Đinh Công Tráng, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & Thực hành tốt 5S

Phạm vi:

Vệ sinh công nghiệp, môi trường đô thị

Mã số:

GOODVN13923.QMS & GOODVN13923.5S

Tình trạng: 

Không còn hiệu lực/ Đã hủy

Hiệu lực: 

30/03/2023 – 29/03/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: