CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THIÊN SƠN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THIÊN SƠN

Địa chỉ:

Cụm Công Nghiệp Thạch Đồng, Xã Đồng Môn, Thành phố Hà Tĩnh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh bánh ram, bánh đa nem, bánh tráng
(Food code: CIV, FI)

Mã số:

GOODVN13624.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

25/06/2024 – 24/06/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: