CÔNG TY TNHH CHIẾC LÁ

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH CHIẾC LÁ

Địa chỉ:

258 Trần Đại Nghĩa, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nhựa dùng 01 lần

Mã số:

GOODVN13623.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

19/05/2023 – 18/05/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: