CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ THANH THANH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ THANH THANH

Địa chỉ:

SN 282, Khu phố 2, Thị Trấn Bến Sung, Huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

THỰC HÀNH SẢN XUẤT TỐT GMP THỰC PHẨM

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh nem ống

Mã số:

GOODVN13423.GMP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

27/4/2023 – 26/4/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: