CÔNG TY TNHH NAISE NEW MATERIALS VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH NAISE NEW MATERIALS VIỆT NAM

Địa chỉ:

Một phần lô K(K1-5), Khu công nghiệp Quang Châu, Phường Nếnh, Thị xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

Phạm vi:

Sản xuất màng nhựa PVC

Mã số:

GOODVN13323.QMS & GOODVN13323.EMS & GOODVN13323.OHS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

27/03/2023 – 26/03/2026

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: