CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUẬN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUẬN

Địa chỉ:

(NR Phan Văn Trường), Thôn Lương Ngọc, Xã Tân Tiến, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất, kinh doanh các loại bánh, kẹo, thạch
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN13224.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

07/06/2024 – 06/06/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: