CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁNH PHÁP

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁNH PHÁP

Địa chỉ:

818/66 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

GMP Thực Phẩm

Phạm vi:

Sản xuất các loại bánh nướng và bánh lạnh từ bột mì

Mã số:

GOODVN13123.GMP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

07/04/2023 – 06/04/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: