CÔNG TY CỔ PHẦN TMGS VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN TMGS VIỆT NAM

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 33 Ngõ 99 Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Văn phòng: LP 08, Mẫu M2, Tổ 49 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 14001:2015

Phạm vi:

1. Cung cấp các phần mềm, giải pháp an ninh mạng;
2. Cung cấp dịch vụ tư vấn, giám sát, ứng cứu sự cố, kiểm tra và đánh giá an toàn thông tin mạng;
3. Số hoá tài liệu, tạo lập cơ sở dữ liệu

Mã số:

GOODVN13024.EMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

18/03/2024 – 18/03/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: