CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ HOÀNG GIA LONG AN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ HOÀNG GIA LONG AN

Địa chỉ:

Ấp Giồng Lớn, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Cung cấp dịch vụ bảo vệ

Mã số:

GOODVN12823.QMS

Tình trạng: 

Chưa có hiệu lực

Hiệu lực: 

19/04/2023 – 18/04/2026

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: