HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI TỔNG HỢP

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI TỔNG HỢP 

Địa chỉ:

Thôn Quý Đức, Xã Đông Xuyên, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

1. Sơ chế, kinh doanh trứng vịt;
2. Sơ chế, đóng gói, kinh doanh vịt nguyên con
(Food code: CI)

Mã số:

GOODVN12724.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

06/05/2024 – 06/05/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: