CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ VỆ SINH HOÀ MỸ

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ VỆ SINH HOÀ MỸ

Địa chỉ:

Số 185 Đường Lại Yên, Thôn 4, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

THỰC HÀNH TỐT 5S

Phạm vi:

Cung cấp dịch vụ vệ sinh Công nghiệp

Mã số:

GOODVN12723.5S

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

16/03/2023 – 15/03/2026

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: