CÔNG TY CỔ PHẦN BIOTECH GROUP VIỆT NAM (ISO 14001:2015)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN BIOTECH GROUP VIỆT NAM

Địa chỉ:

Số 286A Phố Mai Anh Tuấn, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 14001:2015

Phạm vi:

Cung cấp các dịch vụ:
– Khử trùng, khử khuẩn;
– Giải pháp môi trường;
– Kiểm soát côn trùng và mối;
– Vệ sinh công nghiệp;

Mã số:

GOODVN12623.OH&S

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

01/04/2023 – 31/03/2026

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: