HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN ĐỨC

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN ĐỨC

Địa chỉ:

Thôn Đông Khê, Xã Nguyên Xá, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất, kinh doanh bánh cáy
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN12624.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

07/06/2024 – 06/06/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: