CHI NHÁNH 2 – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LY LI NGUYỄN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LY LI NGUYỄN

Địa chỉ:

Công ty Cổ phần Bao bì Việt Hưng Sài Gòn, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II – Lộc Khang, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

GMP Thực Phẩm

Phạm vi:

Cung cấp suất ăn công nghiệp

Mã số:

GOODVN12423.GMP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

12/04/2023 – 11/04/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: