CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT SỮA BA VÌ

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT SỮA BA VÌ

Địa chỉ:

Thôn Việt Long, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

GMP Thực Phẩm

Phạm vi:

Sản xuất kinh doanh sản phẩm từ sữa: sữa thanh trùng, caramen, sữa chua các loại, bánh sữa các loại các loại

Mã số:

GOODVN12223.GMP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

14/03/2023 – 13/03/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: