CÔNG TY TNHH MARKET DELI

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH MARKET DELI

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 8, Đường 672, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhà xưởng: 54B Nam Hòa, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

GMP Thực Phẩm

Phạm vi:

Kinh doanh rau, củ, quả, thịt, thủy sản, trứng và bảo quản thực phẩm đông lạnh

Mã số:

GOODVN12123.GMP

Tình trạng: 

Không còn hiệu lực/ Đã hủy

Hiệu lực: 

06/03/2023 – 05/03/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: