CÔNG TY TNHH HẬU CẦN PHÚC THÁI

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH HẬU CẦN PHÚC THÁI

Địa chỉ:

Trụ sở chính: No04-LK3 Khu dịch vụ 20AB, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Sản xuất: Xã Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh mặt hàng may mặc, quân trang, nhà bạt

Mã số:

GOODVN12024.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

11/03/2024 – 11/03/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: