CÔNG TY TNHH IN ẤN CHẾ TẠO HỘP SẮT THỊNH LỢI (VIỆT NAM)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH IN ẤN CHẾ TẠO HỘP SẮT THỊNH LỢI (VIỆT NAM)

Địa chỉ:

Km7, Quốc lộ 39, Thị Trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

In ấn, sản xuất bao bì đựng thực phẩm bằng kim loại
(Food code: I)

Mã số:

GOODVN11924.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

08/04/2024 – 08/04/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: