CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SENVI

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SENVI

Địa chỉ:

Số 24/3 Đường 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh thiết bị thu thập dữ liệu, truyền thông dữ liệu

Mã số:

GOODVN11323.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

13/04/2023 – 12/04/2026

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: