CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TÂN BÌNH MINH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TÂN BÌNH MINH

Địa chỉ:

Số 435 Đường Ngọc Thụy, Tổ 20, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sơ chế, đóng gói và kinh doanh: các loại gia vị, nông sản khô
(Food code: FI)

Mã số:

GOODVN110A24.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

12/04/2024 – 12/04/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: