CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & SẢN XUẤT PNA

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & SẢN XUẤT PNA

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 376/11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 12, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sản xuất: Thôn Mậu Lâm Bắc, Xã Hòa Quang Bắc, Huyện Phú Hòa, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

GMP Thực Phẩm

Phạm vi:

Sản xuất, kinh doanh bánh tráng

Mã số:

GOODVN10823.GMP

Tình trạng: 

Chưa có hiệu lực

Hiệu lực: 

12/04/2023 – 11/04/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: